Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę w celu zakupu samochodu. Wydarzenie to wiąże się nie tylko z radością zakupu samochodu, ale również z wieloma sprawami urzędowymi. Tłem tych spraw jest bariera językowa. Po zakupie pojazdu za granicą jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, jest zlecenie tłumaczenia dokumentów. Jeśli tego nie zrobimy lub dokumenty nie zostaną przetłumaczone prawidłowo, możemy narazić się na poważne problemy, które nie tylko spowodują poniesienie znacznych kosztów, ale również mogą doprowadzić do kłopotów prawnych.

Kto może przetłumaczyć dokumenty samochodowe?

Tłumaczenie tak ważnych dokumentów nie jest czymś, co może wykonać każdy. Wszystkie formularze, aby mogły być legalnie zarejestrowane, muszą mieć moc prawną. Zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczone przez uprawnionego tłumacza, który swoim dyplomem i nazwiskiem gwarantuje autentyczność tłumaczenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, regulujące rejestrację pojazdów z zagranicy, wspomina o tym, że tłumacz przysięgły jest jedyną osobą uprawnioną do tłumaczenia tekstów obcojęzycznych. Rozporządzenie to porządkuje stan prawny pojazdów, które poruszają się po naszych drogach. Dokument podpisany przez tłumacza przysięgłego zawiera jego pieczęć, dane, a także potwierdza poprawność tłumaczenia. Gwarantuje on również rzetelność i prawidłowość całego tłumaczenia. Przyjmuje również odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje.

Korzystanie z tłumaczenia przysięgłego jest nie tylko wymogiem zapewniającym poprawność tłumaczenia, ale również obowiązkiem prawnym dla zagranicznych właścicieli samochodów. Samochód sprowadzony z zagranicy nie może być zarejestrowany w kraju bez pieczęci tłumacza przysięgłego. Koszt pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego zależy od rodzaju i ilości dokumentu, języka, z którego jest tłumaczony oraz wielu innych elementów. Jest to usługa jednorazowa, która jest rzetelna i dlatego warta swojej ceny.

praca tłumacza

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczem przysięgłym może zostać każdy. Nie musi to być nawet absolwent filologii. Nie wolno im jednak tłumaczyć dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu, a także dokumentów rejestracyjnych sprowadzanych pojazdów. Dotyczy to również dokumentów takich jak świadectwa potwierdzające zatrudnienie. Teksty te muszą być podpisane przez tłumacza przysięgłego, aby nabrały kształtu. Pieczęć jest tym, co odróżnia tłumaczenie przysięgłe od innych w danym języku. Zwykły tłumacz może jedynie biegle posługiwać się językiem obcym, ale tłumacz przysięgły musi wziąć pełną odpowiedzialność za tłumaczenie.

Tłumacz przysięgły jest gotów ponieść odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Tłumacz przysięgły może starać się o odszkodowanie, jeśli klient poniesie jakiekolwiek straty z powodu źle wykonanej pracy. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do tłumaczenia dokumentów samochodowych w językach obcych. Bez względu na to, skąd samochód został sprowadzony, dwujęzyczne umowy kupna-sprzedaży lub faktury mogą zostać zakwestionowane podczas tłumaczenia. Nawet jeśli umowa jest w dwóch różnych językach, większość urzędów wymaga, aby umowa była uwierzytelniona! Oznacza to, że umowa musi być najpierw przeczytana przez tłumacza przysięgłego, który poświadcza, że została ona przetłumaczona poprawnie i nie zawiera błędów.

Tłumacz przysięgły jest wymagany, jeśli planujemy sprowadzić pojazd z zagranicy. To nie tylko konieczność, ale i wygoda, a także gwarancja jakości tłumaczenia, porządku w dokumentach i tego, że nasze sprawy zostaną załatwione w sposób troskliwy. Polecamy biuro tłumaczeń jako firmę, która specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentów samochodowych.