Coraz więcej polskich maturzystów aplikuje na uczelnie za granicą. Studenci z Polski kochają uczelnie w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Rośnie też liczba osób, które chcą studiować w Japonii, Chinach czy Hongkongu.

Tłumaczenie matury przez tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe mogą być odrzucane na uczelniach zagranicznych. Tłumaczom przysięgłym nie można ufać, gdyż mogą oni podejmować wiążące decyzje o konsekwencjach sądowych lub administracyjnych. Praktycznie każdy może przetłumaczyć dokument bez uwierzytelnienia. Nie jest to dowód na wyniki w nauce. Dlatego konieczne jest, aby świadectwo maturalne zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wówczas uczelnia będzie mogła zaakceptować dokumenty i uwzględnić je w procesie rekrutacji na wydział. Tłumaczenie przysięgłe można odróżnić od zwykłego poprzez pieczęć na końcu każdego dokumentu oraz formułę poświadczającą.

Warto sprawdzić tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego po jego otrzymaniu. Ważne jest, aby sprawdzić, czy liczby oznaczające wyniki egzaminu maturalnego są prawidłowe. Mały błąd może zaważyć na przyszłości kandydata. Przed zleceniem tłumaczenia świadectwa maturalnego dobrze jest sprawdzić oficjalne nazwy przedmiotów. Ma to na celu upewnienie się, że uczelnia przyjmująca świadectwo nie ma żadnych wątpliwości co do tematyki, z jakiej kandydat zdawał egzamin.

matura

Bezpieczeństwo danych osobowych

Kolejną zaletą tłumaczeń przysięgłych jest bezpieczeństwo danych osobowych. Tłumacz zwykły nie ma obowiązku zachowania poufności, chyba że go do tego zobowiążemy. Natomiast tłumacz przysięgły jest zobowiązany do zachowania poufności tłumaczonych dokumentów. W przeciwnym razie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tylko tłumaczenia przysięgłe dają Państwu pewność, że matura nigdzie nie "wycieknie".

Biura tłumaczeń wykonuje tłumaczenia świadectw maturalnych. Tłumaczenia są kilkakrotnie sprawdzane przez niezależnych tłumaczy. Wiadomo jak ważne dla młodego człowieka jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, dlatego tłumaczenia są sprawdzane dwukrotnie przed wysłaniem ich do klienta. Daje to pewność, że całe tłumaczenie zostało wykonane poprawnie i bezbłędnie.

Tłumacze przysięgli posiadają wykształcenie zarówno prawnicze, jak i filologiczne. Nie zatrudniane są osoby bez dyplomu poświadczającego ich umiejętności i kompetencji językowych. Umiejętność przetłumaczenia tekstu z perspektywy kulturowej wymaga wiedzy filologicznej. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o nazewnictwo przedmiotowe. Z kolei wykształcenie prawnicze jest gwarancją, że przetłumaczony dokument będzie miał moc prawną. Świadectwo ukończenia szkoły może być tłumaczone na wiele języków jednocześnie. Nie ma konieczności składania dwóch osobnych zleceń, jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z angielskiego na niemiecki