Wielu Polaków, którzy wyjeżdżają z kraju z powodów ekonomicznych, wraca do kraju z zaoszczędzonymi pieniędzmi na zakup nieruchomości. Jeśli się na to zdecydujesz, możliwe jest zaciągnięcie kredytu podczas pobytu za granicą. Wymaga to od Ciebie przedstawienia dokumentacji związanej z pracą. Jeśli zarabiasz za granicą, formularze te muszą być sporządzone w języku obcym. Przetłumaczenie dokumentów kredytowych na język polski jest wymagane, aby analitycy mogli podjąć decyzję o przyznaniu zobowiązania.

Kredyt jest specyficznym produktem, który można nabyć, a kupujący musi spełnić pewne wymogi formalne. Konieczne jest bycie pełnoletnim, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, czy posiadanie aktywnego konta bankowego. Trzeba również wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Odbywa się to na podstawie wielu kryteriów, m.in. historii kredytowej, danych demograficznych, czy aktualnego statusu zatrudnienia. Dokumenty te są niezwykle istotne, ponieważ dają gwarancję, że przyszły kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Jakie dokumenty są wymagane podczas procedur kredytowych i jakie dokumenty należy przetłumaczyć

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Świadectwo pracy jest niezbędne do ustalenia, czy wykonujesz pracę zarobkową. Pomaga ono również określić, jak długo jesteś zatrudniony, jak duża jest twoja firma i w jakim sektorze działa. Banki chętniej biorą pod uwagę osoby, które pracują w administracji państwowej lub mają stałą pracę zapewniającą przewidywalny dochód. Urzędnik państwowy zarabiający 1900 euro będzie miał lepszą zdolność kredytową niż przedstawiciel handlowy zarabiający 1920 euro, 2990 euro i 1440 euro. Zaświadczenie o zatrudnieniu, znane również jako. Zaświadczenie o zatrudnieniu, czyli dokumenty te mogą być bardzo długie, dlatego warto poprosić o pomoc doradcę. Wyszczególni on części, które należy przetłumaczyć i poda dokładny opis. Zagraniczna działalność gospodarcza nie jest jednak uprawniona do ubiegania się o kredyt w Polsce.

Zaświadczenie o dochodach

Do stworzenia certyfikatu lub zaświadczenia o dochodach można wykorzystać cztery dokumenty.

  1. Odpowiedni wyciąg z działu płac i kadr wyszczególniający poszczególne elementy.
  2. Historia konta, na które wpłacane jest całe wynagrodzenie.
  3. Z odcinkami emerytury lub renty.
  4. Jeśli jesteś zatrudniony, będziesz korzystać z jednego lub więcej z trzech pierwszych dokumentów.

Zaświadczenie o dochodach musi być przetłumaczone na język polski niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, kontrakt czy historia konta.

kredyt

Historia rachunku bankowego

Historia rachunku bankowego służy do weryfikacji transakcji gotówkowych. Jeśli są jakieś podejrzane transakcje, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy, to jest to przykład. Możliwe są trzy scenariusze. Jeśli ubiegamy się o kredyt w banku, który prowadzi rachunek do przelewu wynagrodzenia, doradca nie będzie musiał oglądać historii rachunku. Analityk samodzielnie sięgnie do historii rachunku i zweryfikuje zgodność informacji.

  1. Jeśli ubiegasz się o kredyt w banku, który prowadzi rachunek do przelewu wynagrodzenia, nie musisz przekazywać doradcy historii rachunku. Analityk samodzielnie zapozna się z historią rachunku i zweryfikuje poprawność informacji.
  2. Jeśli ubiegasz się o kredyt w banku, który prowadzi Twoje konto, ale Twoje wynagrodzenie nie jest na nie przelewane, będziesz musiał dostarczyć szczegółową historię rachunku za okres trzech miesięcy. Historia ta powinna być przetłumaczona na język polski.
  3. Jeśli chcemy ubiegać się o kredyt w banku, z którego usług wcześniej nie korzystaliśmy, będziemy musieli przedstawić podsumowanie historii naszego rachunku bankowego za ostatnie sześć miesięcy, z 3 "ostatnimi" danymi. Przetłumacz historię na język polski

​Raport BIK i jego odpowiedniki za granicą

Każde z naszych zadłużeń - czy to kredyt na zakup pralki, czy kredyt hipoteczny - jest odnotowane w bazach kredytowych. W bazach tych znajdują się informacje o dacie i miejscu powstania zadłużenia, a także o tym, czy było ono prawidłowo obsługiwane (tzn. czy nie było opóźnień w spłacie). Zapytanie do państwowych baz danych takich jak BIK BIG, KRD, BIG jest bardzo proste. Nie ma potrzeby generowania raportu. Jednak banki w Polsce nie mają dostępu do takich samych baz danych w Niemczech, Norwegii czy Holandii. Powoduje to konieczność stworzenia takiego raportu, a następnie przetłumaczenia go na język polski za pomocą języka przysięgłego.

Zeznania podatkowe

Deklaracja podatkowa wraz ze wszystkimi załącznikami jest ostatnim ważnym dokumentem dla banku. Zagraniczny odpowiednik PIT zawiera informacje o całkowitym dochodzie uzyskanym z pracy. Informacje te podlegają rozliczeniu. Deklaracja podatkowa ze względu na swój charakter nie podlega manipulacji. Na przykład sztuczne zwiększanie obrotów na rachunkach bankowych. Cały dokument należy złożyć u tłumacza przysięgłego, który przetłumaczy go na język polski. Taki komplet dokumentów wystarczy do rozpoczęcia procesu ubiegania się o kredyt w Polsce, jeśli pracujesz za granicą. Bank rzadko będzie prosił o dodatkowe dokumenty (chyba, że ustanawiasz zabezpieczenie). Są to jednak rzadkie przypadki w nowoczesnej bankowości. Ważne jest, aby posiadać polski adres, aby bank mógł wysyłać korespondencję. Jeśli nie masz polskiego mieszkania, możesz poprosić krewnego o podanie swojego adresu