Tłumaczenia prawnicze to wysoce specjalistyczna dziedzina branży tłumaczeniowej, do której należy podchodzić z najwyższą starannością. Niewłaściwe tłumaczenie może mieć poważne konsekwencje dla kancelarii prawnych, ich klientów i innych zainteresowanych stron. Dlatego też przy pozyskiwaniu usług tłumaczeń prawnych niezwykle ważne jest, aby dostawca dysponował odpowiednią wiedzą i systemami, które zapewnią dokładne tłumaczenie za każdym razem.

Nasz zespół ds. tłumaczeń prawnych w Londynie przygotował niniejsze wytyczne dotyczące oceny przydatności tłumacza, tłumacza ustnego lub biura tłumaczeń. Jeśli Twoja firma poszukuje usług w zakresie tłumaczeń prawnych, skorzystaj z poniższych punktów, aby porównać różnych dostawców.

1. Wiedza techniczna

Biegłość techniczna ma zasadnicze znaczenie dla dokładności tłumaczeń prawnych. Tłumacze pisemni i ustni muszą być specjalistami w danej dziedzinie, a to oznacza, że odpowiednie kwalifikacje prawnicze są warunkiem koniecznym.

Tłumacze prawni muszą nie tylko rozumieć znaczenie słów, które tłumaczą, ale także znać znaczenie prawa, które te słowa reprezentują. Chodzi tu o zrozumienie skutków prawnych każdego projektu tłumaczeniowego w języku docelowym.

Przed powierzeniem projektu tłumaczowi poproś o przedstawienie życiorysu i innych dowodów potwierdzających doświadczenie tłumacza.

2. Fachowi lingwiści i innowacyjna technologia

Warto zapytać potencjalnych usługodawców, w jaki sposób wybierają tłumaczy prawnych i jakie rozwiązania technologiczne również stosują. Od biura tłumaczeń prawnych można oczekiwać, że dobierze swój zespół w oparciu o umiejętności językowe, wiedzę techniczną i praktyczne doświadczenie w realizacji odpowiednich projektów tłumaczeniowych.

Expert Project Managerowie są również ważnym elementem dokładnego tłumaczenia prawnego, zapewniając, że cała praca jest wykonywana zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie systemy i procedury są stosowane, takie jak przestrzeganie normy ISO 9001:2015, oraz kto jest odpowiedzialny za realizację projektu.

Technologia tłumaczeniowa pomaga usprawnić procesy i zapewnia spójność dużych dokumentów lub spraw w toku. Zalecamy, aby zapytać o rozwiązania technologiczne stosowane przez dostawcę oraz o sposób, w jaki integruje on automatyzację i lingwistów w swoich usługach tłumaczeniowych. Odpowiednio zastosowana technologia może znacznie skrócić czas realizacji i obniżyć koszty, a także zapewnić dokładność i spójność.

3. Poufność

Outsourcing dozewnętrznego dostawcy wiąże się z kwestiami poufności i ochrony danych w przypadku firm podlegających regulacjom prawnym, takich jak te z sektora prawnego. Wrażliwe informacje i dokumenty prawne muszą być traktowane z najwyższą starannością, a wszystkie strony muszą mieć solidne systemy w celu ich ochrony.

Dostawca usług tłumaczeń prawnych powinien posiadać ścisłą politykę poufności i bezpieczeństwa, w tym umowy o poufności z tłumaczem, umowy o zachowaniu poufności, a także narzędzia i procesy ochrony danych i cyberbezpieczeństwa oraz stosować się do certyfikatów takich jak Cyber Essentials lub ISO/IEC 27001:2013.

4. Certyfikacja tłumaczeń

Jak można mieć pewność, że tłumaczenie prawne zostało wykonane zgodnie z najwyższymi standardami dokładności i profesjonalizmu, nie posiadając własnego doświadczenia? Branża tłumaczeniowa nie jest uregulowana, co oznacza, że teoretycznie każdy może twierdzić, że tłumaczenie jest dokładne.

Sądy i departamenty rządowe wymagają dowodów na to, że tłumaczenie jest prawdziwym i wiernym odzwierciedleniem dokumentu prawnego. Dlatego konieczne jest tłumaczenie uwierzytelnione od uznanego dostawcy.

Dostawcy usług tłumaczeniowych powinni być członkami Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (ATC), które stosuje ścisły kodeks postępowania zawodowego dla swoich członków.

Ponadto, tłumacze zewnętrzni powinni być zrzeszeni w organizacjach zawodowych, takich jak AIIC, Institute of Translation and Interpreting oraz Institute of Linguists. W Comtec zapewniamy, że wszyscy nasi tłumacze są członkami odpowiednich organizacji zawodowych.

Wiele biur tłumaczeń, takich jak Comtec, jest uznawanych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office). Jesteśmy również w stanie zapewnić tłumaczenia notarialne i legalizację przez Foreign and Commonwealth Office, gdy jest to wymagane przez zagraniczne sądy lub departamenty rządowe.

5. Niezawodność

Obok standardów takich jak dokładność i poufność, niezawodność jest kluczowym wymogiem dla każdej firmy prawniczej korzystającej z usług tłumaczeniowych. Jest to jakość, którą trudno jest ocenić bez korzystania z usługi, jednak istnieją sposoby, aby dowiedzieć się, czy dostawca ma zdolność do świadczenia usług. Należą do nich:

  • Translator And Interpreter Network. Czy usługodawca dysponuje wystarczającą liczbą fachowego personelu, aby świadczyć usługi, których potrzebujesz? Czy może zaoferować języki, których potrzebujesz, jak również specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie?
  • Zespół zarządzający projektem: W jaki sposób będą zarządzane Państwa projekty tłumaczeniowe? Kto jest odpowiedzialny za realizację projektów zgodnie z ustaleniami?
  • Czas realizacji: Czy dostawca usług w zakresie tłumaczeń prawnych może zagwarantować realizację projektów w wymaganych ramach czasowych? Czy oferuje on "usługi tłumaczeń pospiesznych" dla projektów, które muszą być dostarczone szybko?
  • Oszczędność kosztów a jakość: Czy dostawca może zapewnić jakość przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnego stosunku jakości do ceny?

Powyższe pięć punktów może pomóc Państwu w porównaniu i analizie porównawczej różnych dostawców usług w zakresie tłumaczeń prawnych.

Więcej na: http://lingua-projekt.pl