Ten rodzaj tłumaczeń może wydawać się najłatwiejszy, ponieważ dotyczy tekstu pisanego. Nie oznacza to jednak, że do tłumaczenia wymagana jest mniejsza wiedza, zaangażowanie i doświadczenie niż w przypadku innych rodzajów tłumaczeń. Tłumaczenia pisemne, podobnie jak wszystkie inne rodzaje tłumaczeń, wymagają poświęcenia, profesjonalizmu i wiedzy. Aby sklasyfikować różne rodzaje tłumaczeń, musimy wziąć pod uwagę różne kryteria, takie jak aspekt prawny, autor i rodzaj tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

Pierwszy rodzaj, czyli przysięgłe, wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, który posiada wszelkie uprawnienia. Oznacza to, że jest on wykorzystywany w obiegu prawnym i urzędowym (sądy, policja, jednostki administracyjne). O ile tłumaczenia przysięgłe służą przede wszystkim do przekładu różnego rodzaju dokumentów (akty urodzenia i akty zgonu, akty małżeństwa, a także zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty sądowe i wiele innych druków), o tyle tłumaczenie zwykłe nie jest tak staranne pod względem wartości merytorycznej jak przysięgłe, ale posiada walory prawne. Oba rodzaje tłumaczeń obejmują przekład tekstów obcojęzycznych na język polski i odwrotnie.

Tłumaczenie maszynowe

Każdego dnia obserwujemy duży postęp technologiczny. Dotyczy to również branży tłumaczeniowej. Tłumaczenie maszynowe to technologia, która pozwala nam zrozumieć języki inne niż angielski. Było to od dawna celem ludzkości. Jednak technologia komputerowa była jedyną rzeczą, która to umożliwiła. Programy komputerowe są wyspecjalizowane i wyposażone w bogaty słownik oraz reguły gramatyczne. Programy te potrafią automatycznie tłumaczyć tekst bez konieczności ingerencji człowieka. Najpowszechniej używany program komputerowy możemy znaleźć w Internecie (np. Google translator) i nie raz z niego korzystaliśmy. Tłumacz Google jest najbardziej popularny i korzystaliśmy z niego wielokrotnie. Tłumaczenie maszynowe ma wiele zalet, między innymi szybkość, którą zapewnia. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że tłumaczenia maszynowe mogą być niedokładne i nie mogą być traktowane jako tłumaczenie przez tłumacza. Należy pamiętać, że jeśli potrzebujemy szybko poznać treść tekstu napisanego w obcym języku i nie zadowala nas jego powierzchowne zrozumienie, nie ma lepszej metody.

naukowcy

Tłumaczenia specjalistyczne

Ostatni rodzaj, czyli specjalistyczne, wyróżniamy ze względu na treść i styl. Do tej kategorii zaliczamy teksty, które zawierają specjalistyczną terminologię z danej dziedziny lub inaczej mówiąc specjalizację. Choć nie jest to precyzyjna definicja, obejmuje ona wszystkie teksty, które zawierają terminologię specjalistyczną z danej dziedziny, z wyjątkiem tych, w których występuje proste słownictwo i wysoki stopień uogólnienia, nie ma innego terminu, który mógłby być użyty do opisania danego zagadnienia. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga od tłumacza dogłębnej znajomości tematyki, którą tłumaczy. Największym atutem tłumacza jest niewątpliwie umiejętność poszerzania i zdobywania wiedzy wykraczającej poza dziedzinę języka. Najczęściej spotykane rodzaje tłumaczeń specjalistycznych to: techniczne, medyczne i prawne, a także ekonomiczne i naukowe.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagają od tłumaczy wykształcenia i wiedzy z zakresu nauk technicznych. Tego typu teksty wymagają precyzji, spójnej terminologii i pewnego schematyzmu, z którego wynika istota tłumaczonych dokumentów (instrukcji czy specyfikacji). Tłumaczenia techniczne powinny być precyzyjne i spójne (ważny jest każdy pojedynczy symbol, znak), a także posługiwać się językiem wysoce sformalizowanym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku tłumaczeń medycznych. Ważne jest, aby dobrze rozumieć medycynę. Jednak równie ważna jest sumienność i odpowiedzialność. Przy tłumaczeniu dokumentacji medycznej często od tego, jak dobrze zostanie ono wykonane, zależy czyjś los.

W przeciwieństwie do poprzednich, tłumaczenia marketingowe wymagają większej swobody ze strony tłumacza. Wynika to z faktu, że tłumacz często ma za zadanie przełożyć slogan lub inny tekst, który często jest grą słów, które nie są polskie. Wymaga to kreatywności i znajomości realiów kulturowych i społeczno-ekonomicznych grupy docelowej. Ten rodzaj tłumaczenia ma nawet swoją własną nazwę: transkreacja lub tłumaczenie kreatywne. Tłumaczenia prawnicze to kolejny rodzaj tłumaczeń, który wymaga dużej intuicji i wiedzy. Dotyczy to zarówno informacji o różnych systemach prawnych, jak i umiejętności czysto językowych. Język prawniczy jest skomplikowany i rządzi się własną logiką. Brak zrozumienia tych subtelności może prowadzić do wprowadzenia tłumacza w błąd. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo błędnej interpretacji, ważne jest zachowanie precyzji.

Tłumaczenie ekonomiczne

Inną odmianą tłumaczenia prawnego jest tłumaczenie ekonomiczne (lub biznesowe). W tym przypadku wymagana jest dobra znajomość tematyki, jak również języka używanego w działalności gospodarczej. Ważne jest, aby być na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami, a także z otwierającymi się nowymi rynkami, ich specyfiką i wymaganiami. Przy tłumaczeniu tekstów ekonomicznych ważne jest zachowanie wysokiego poziomu dyskrecji. Klienci biznesowi oczekują czegoś więcej niż tajemnicy zawodowej.

Tłumaczenie naukowe

Tłumaczenie naukowe to termin, który odnosi się do tekstów popularno-naukowych i naukowych. Może być stosowany w artykułach lub większych publikacjach. Ten przypadek uwydatnia wszystkie cechy tłumacza specjalistycznego. Doświadczeni tłumacze są najlepsi w swojej dziedzinie, aby zapewnić, że tłumaczenie spełnia wszystkie normy językowe i merytoryczne. Niezwykle istotna jest również staranna korekta i sprawdzenie tekstu. Powinno to być wykonane przez tłumaczy, którzy biegle posługują się językiem docelowym. Tylko wtedy możemy mieć pewność dobrze wykonanej pracy. Tłumaczenia pisemne są kluczowe w pracy tłumacza przysięgłego. Nie wystarczy być biegłym we wszystkich językach, aby wykonać wysokiej jakości tłumaczenie. Trzeba być również dobrze zorientowanym w tematyce, którą się tłumaczy.