• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Spotkania twarzą w twarz, telekonferencje, umowy i nieformalne porozumienia - każda metoda jest wykorzystywana w celu zawarcia tej jakże lukratywnej transakcji. Czy jednak brytyjskie firmy, które chcą rozwinąć skrzydła i wejść na nowy rynek zagraniczny, zawsze wiedzą, jaki jest najlepszy sposób? Zrozumienie kultury biznesowej rynku docelowego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Czy kluczem jest komunikacja pisemna, czy też sukces zależy od zbudowania ważnych relacji z osobami kontaktowymi? Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w różnych kulturach biznesowych za granicą:

Bliski Wschód

Kultura Bliskiego Wschodu przywiązuje dużą wagę do czyjegoś słowa. Kontrakty są postrzegane raczej jako protokoły ustaleń niż wiążące umowy, a słowo danej osoby wiąże się z jej honorem.

Ameryka Łacińska

W wielu krajach Ameryki Łacińskiej komunikacja biznesowa również odbywa się głównie w formie ustnej. Jeśli zdecydujesz się wysłać umowę pocztą elektroniczną, oczekuje się, że po jej podpisaniu nastąpi rozmowa telefoniczna. W Meksyku preferuje się spotkania twarzą w twarz, a nie rozmowy telefoniczne.

Pakistan

Pakistańscy biznesmeni kładą ogromny nacisk na budowanie relacji. Nierzadko zdarza się, że przez kilka pierwszych spotkań nie rozmawia się o samych interesach, dopóki nie nawiąże się relacji.

Niemcy

Niemcy nie potrzebują osobistych relacji, aby prowadzić interesy. Decyzje i dyskusje są zazwyczaj przekazywane w formie pisemnej. Przed spotkaniem należy upewnić się, że wszystkie materiały drukowane są w języku angielskim i niemieckim, a także potwierdzić swoją obecność na piśmie, również w języku niemieckim.

Australia

Dla Australijczyków osobiste relacje i emocje nie są ważne w kontaktach biznesowych. Zamiast tego należy przedstawić swoją sprawę za pomocą faktów i liczb i oczekiwać, że interesy zostaną załatwione szybko, z minimalną ilością rozmów.

Dania

W Danii należy zawsze przygotowywać prezentację zawierającą fakty i liczby potwierdzające to, co się mówi. Należy również potwierdzać spotkania biznesowe na piśmie i przesyłać wcześniej pisemny program spotkania, którego należy ściśle przestrzegać w dniu spotkania.

Werdykt

Czego zatem możemy się nauczyć z tych przykładów? Mówiąc wprost, planując prowadzenie interesów za granicą, należy znać swoich odbiorców! Przed wejściem na nowy rynek naprawdę ważne jest pełne zbadanie preferencji kulturowych potencjalnych partnerów biznesowych. Plany ekspansji są często ekscytujące, ale mogą też być zniechęcające. Skuteczna komunikacja odgrywa ważną rolę w sukcesie penetracji rynku, a doskonały produkt lub usługa mogą zostać zniweczone przez niewłaściwe, potencjalnie obraźliwe podejście.

Jeśli planują Państwo ekspansję na nowy rynek zagraniczny i mają Państwo pytania dotyczące podejścia do wymogów komunikacji z nowymi rynkami, prosimy o kontakt z członkiem naszego zespołu pod numerem telefonu + 44 (0) 1926 335 681 lub adresem e-mail info@comtectranslations.com.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn